Podatność CVE-2019-15651


Publikacja: 2019-08-26

Opis:
wolfSSL 4.1.0 has a one-byte heap-based buffer over-read in DecodeCertExtensions in wolfcrypt/src/asn.c because reading the ASN_BOOLEAN byte is mishandled for a crafted DER certificate in GetLength_ex.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Wolfssl -> Wolfssl 

 Referencje:
https://github.com/wolfSSL/wolfssl/issues/2421

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top