Podatność CVE-2019-15775


Publikacja: 2019-08-29

Opis:
The nd-learning plugin before 4.8 for WordPress has a nopriv_ AJAX action that allows modification of the siteurl setting.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Learning courses project -> Learning courses 

 Referencje:
https://threatpost.com/wordpress-plugins-exploited-in-ongoing-attack-researchers-warn/147671/
https://wordpress.org/plugins/nd-learning/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9496

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top