Podatność CVE-2019-15787


Publikacja: 2019-08-29

Opis:
libZetta.rs through 0.1.2 has an integer overflow in the zpool parser (for error stats) that leads to a panic.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Libzetta-rs project -> Libzetta-rs 

 Referencje:
https://github.com/Inner-Heaven/libzetta-rs/pull/89

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top