Podatność CVE-2019-15788


Publikacja: 2019-08-29

Opis:
Clara Genomics Analysis before 0.2.0 has an integer overflow for cudapoa memory management in allocate_block.cpp.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nvidia -> Clara genomics analysis 

 Referencje:
https://github.com/clara-genomics/ClaraGenomicsAnalysis/compare/6dc3061...416af9f
https://github.com/clara-genomics/ClaraGenomicsAnalysis/pull/70

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top