Podatność CVE-2019-15810


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
Insufficient sanitization during device search in Netdisco 2.042010 allows for reflected XSS via manipulation of a URL parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Netdisco -> Netdisco 

 Referencje:
https://github.com/netdisco/netdisco/commit/deb9b62c7f839f5e41aa4d620bcdac5f9321a8a3
https://github.com/netdisco/netdisco/commits/master

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top