Podatność CVE-2019-16097


Publikacja: 2019-09-08

Opis:
core/api/user.go in Harbor 1.7.0 through 1.8.2 allows non-admin users to create admin accounts via the POST /api/users API, when Harbor is setup with DB as authentication backend and allow user to do self-registration. Fixed version: v1.7.6 v1.8.3. v.1.9.0. Workaround without applying the fix: configure Harbor to use non-DB authentication backend such as LDAP.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0015.html
https://github.com/goharbor/harbor/commit/b6db8a8a106259ec9a2c48be8a380cb3b37cf517
https://github.com/goharbor/harbor/compare/v1.8.2...v1.9.0-rc1
https://github.com/goharbor/harbor/releases/tag/v1.7.6
https://github.com/goharbor/harbor/releases/tag/v1.8.3
https://unit42.paloaltonetworks.com/critical-vulnerability-in-harbor-enables-privilege-escalation-from-zero-to-admin-cve-2019-16097/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top