Podatność CVE-2019-16187


Publikacja: 2019-09-09   Modyfikacja: 2019-09-10

Opis:
Limesurvey before 3.17.14 uses an anti-CSRF cookie without the HttpOnly flag, which allows attackers to access a cookie value via a client-side script.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Limesurvey -> Limesurvey 

 Referencje:
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/5870fd1037058bc4e43cccf893b576c72293371e#diff-d539f3f8185667ee48db78e1bf65a3b4R48
https://www.limesurvey.org/limesurvey-updates/2188-limesurvey-3-17-14-build-190902-released

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top