Podatność CVE-2019-16193


Publikacja: 2019-09-11

Opis:
In ArcGIS Enterprise 10.6.1, a crafted IFRAME element can be used to trigger a Cross Frame Scripting (XFS) attack through the EDIT MY PROFILE feature.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ESRI -> Arcgis enterprise 

 Referencje:
https://www.facebook.com/Huang.YuHsiang.Phone/posts/1795457353931689

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top