Podatność CVE-2019-16256


Publikacja: 2019-09-12

Opis:
Some Samsung devices include the SIMalliance Toolbox Browser (aka S@T Browser) on the UICC, which might allow remote attackers to retrieve location and IMEI information, or retrieve other data or execute certain commands, via SIM Toolkit (STK) instructions in an SMS message, aka Simjacker.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Samsung -> Samsung firmware 

 Referencje:
https://www.adaptivemobile.com/blog/simjacker-next-generation-spying-over-mobile

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top