Podatność CVE-2019-16543


Publikacja: 2019-11-21   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
Jenkins Spira Importer Plugin 3.2.2 and earlier stores credentials unencrypted in its global configuration file on the Jenkins master where they can be viewed by users with access to the master file system.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Spira importer 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/11/21/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-11-21/#SECURITY-1554

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top