Podatność CVE-2019-16702


Publikacja: 2019-09-22   Modyfikacja: 2019-09-23

Opis:
Integard Pro 2.2.0.9026 allows remote attackers to execute arbitrary code via a buffer overflow involving a long NoJs parameter to the /LoginAdmin URI.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Integard Pro NoJs 2.2.0.9026 Remote Buffer Overflow
purpl3f0xsecur1t...
11.12.2019

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Integard pro project -> Integard pro 

 Referencje:
https://github.com/purpl3-f0x/exploit-dev/blob/master/nojs_integard.py

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top