Podatność CVE-2019-16748


Publikacja: 2019-09-24

Opis:
In wolfSSL through 4.1.0, there is a missing sanity check of memory accesses in parsing ASN.1 certificate data while handshaking. Specifically, there is a one-byte heap-based buffer over-read in CheckCertSignature_ex in wolfcrypt/src/asn.c.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Wolfssl -> Wolfssl 

 Referencje:
https://github.com/wolfSSL/wolfssl/issues/2459

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top