Podatność CVE-2019-16924


Publikacja: 2019-09-27

Opis:
The Nulock application 1.5.0 for mobile devices sends a cleartext password over Bluetooth, which allows remote attackers (after sniffing the network) to take control of the lock.

Typ:

CWE-319

(Cleartext Transmission of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nuvending -> Nulock 

 Referencje:
http://www.netfairy.net/?post=311

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top