Podatność CVE-2019-16962


Publikacja: 2021-01-06

Opis:
Zoho ManageEngine Desktop Central 10.0.430 allows HTML injection via a modified Report Name in a New Custom Report.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine desktop central 

 Referencje:
https://www.esecforte.com/manage-engine-desktopcentral-india-html-injection-vulnerability/
https://www.manageengine.com/products/desktop-central/download.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top