Podatność CVE-2019-17056


Publikacja: 2019-10-01

Opis:
llcp_sock_create in net/nfc/llcp_sock.c in the AF_NFC network module in the Linux kernel through 5.3.2 does not enforce CAP_NET_RAW, which means that unprivileged users can create a raw socket, aka CID-3a359798b176.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=0edc3f703f7bcaf550774b5d43ab727bcd0fe06b
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=3a359798b176183ef09efb7a3dc59abad1cc7104

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top