Podatność CVE-2019-17070


Publikacja: 2019-10-10

Opis:
The liquid-speech-balloon (aka LIQUID SPEECH BALLOON) plugin 1.0.5 for WordPress allows XSS with Internet Explorer.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
LQD -> Liquid speech balloon 

 Referencje:
https://gist.github.com/rezaduty/18afedba24bb1e5835010bd2de67cece
https://wordpress.org/plugins/liquid-speech-balloon/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top