Podatność CVE-2019-17085


Publikacja: 2019-11-18   Modyfikacja: 2019-11-19

Opis:
XXE attack vulnerability on Micro Focus Operations Agent, affected version 12.0, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.10, 12.11. The vulnerability could be exploited to do an XXE attack on Operations Agent.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Operations agent 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03556426

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top