Podatność CVE-2019-17133


Publikacja: 2019-10-04

Opis:
In the Linux kernel through 5.3.2, cfg80211_mgd_wext_giwessid in net/wireless/wext-sme.c does not reject a long SSID IE, leading to a Buffer Overflow.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://marc.info/?l=linux-wireless&m=157018270915487&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top