Podatność CVE-2019-17187


Publikacja: 2019-10-08

Opis:
/var/WEB-GUI/cgi-bin/downloadfile.cgi on FiberHome HG2201T 1.00.M5007_JS_201804 devices allows pre-authentication Directory Traversal for reading arbitrary files.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fiberhome -> Hg2201t firmware 

 Referencje:
https://gist.github.com/ztz472947849/d62e7b6f4831b55c338ef22432eca06d

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top