Podatność CVE-2019-17269


Publikacja: 2019-10-06   Modyfikacja: 2019-10-07

Opis:
Intellian Remote Access 3.18 allows remote attackers to execute arbitrary OS commands via shell metacharacters in the Ping Test field.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intelliantech -> Remote access 

 Referencje:
https://misteralfa-hack.blogspot.com/2019/10/intellian-intellian-remote-access-rce.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top