Podatność CVE-2019-17337


Publikacja: 2019-12-17   Modyfikacja: 2019-12-18

Opis:
The Spotfire library component of TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace and TIBCO Spotfire Server contains a vulnerability that theoretically allows an attacker to perform a reflected cross-site scripting (XSS) attack. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace: version 10.6.0 and TIBCO Spotfire Server: versions 7.11.7 and below, versions 7.12.0, 7.13.0, 7.14.0, 10.0.0, 10.0.1, 10.1.0, 10.2.0, 10.2.1, 10.3.0, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, and 10.3.4, versions 10.4.0, 10.5.0, and 10.6.0.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Spotfire analytics platform for aws 
Tibco -> Spotfire server 

 Referencje:
http://www.tibco.com/services/support/advisories
https://www.tibco.com/support/advisories/2019/12/tibco-security-advisory-december-17-2019-tibco-spotfire-2019-17337

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top