Podatność CVE-2019-17368


Publikacja: 2019-10-09

Opis:
S-CMS v1.5 has XSS in tpl.php via the member/member_login.php from parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
S-cms -> S-cms 

 Referencje:
https://github.com/Gitaddy/vluns/blob/master/S-CMS.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top