Podatność CVE-2019-17421


Publikacja: 2019-11-21   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
Incorrect file permissions on the packaged Nipper executable file in Zoho ManageEngine OpManager 12.4.072 and Firewall Analyzer 12.4.072 allow local users to elevate privileges to root by overwriting this file with a malicious payload.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Zohocorp -> Manageengine firewall analyzer 
Zohocorp -> Manageengine opmanager 

 Referencje:
https://blog.vastart.dev/2019/11/cve-2019-17421-privilege-escalation.html
https://twitter.com/va_start
https://www.manageengine.com/products/firewall/security-updates/cve-2019-17421.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top