Podatność CVE-2019-18818


Publikacja: 2019-11-07   Modyfikacja: 2019-11-11

Opis:
strapi before 3.0.0-beta.17.5 mishandles password resets within packages/strapi-admin/controllers/Auth.js and packages/strapi-plugin-users-permissions/controllers/Auth.js.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Strapi CMS 3.0.0-beta.17.4 Privilege Escalation
WackyH4cker
08.02.2022

Typ:

CWE-640

(Weak Password Recovery Mechanism for Forgotten Password)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Strapi -> Strapi 

 Referencje:
https://github.com/strapi/strapi/pull/4443
https://github.com/strapi/strapi/releases/tag/v3.0.0-beta.17.5
https://www.npmjs.com/advisories/1311

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top