Podatność CVE-2019-18860


Publikacja: 2020-03-20

Opis:
Squid before 4.9, when certain web browsers are used, mishandles HTML in the host (aka hostname) parameter to cachemgr.cgi.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Squid-cache -> Squid 

 Referencje:
https://github.com/squid-cache/squid/pull/504
https://github.com/squid-cache/squid/pull/505

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top