Podatność CVE-2019-19129


Publikacja: 2019-11-26   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
Afterlogic WebMail Pro 8.3.11, and WebMail in Afterlogic Aurora 8.3.11, allows Remote Stored XSS via an attachment name.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Aurora 
Afterlogic -> Webmail pro 

 Referencje:
https://afterlogic.com
https://auroramail.wordpress.com/2019/11/25/vulnerability-closed-in-webmail-and-aurora-remote-stored-xss-in-attachments-name/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top