Podatność CVE-2019-19135


Publikacja: 2020-03-16

Opis:
In OPC Foundation OPC UA .NET Standard codebase 1.4.357.28, servers do not create sufficiently random numbers in OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua before 1.4.359.31, which allows man in the middle attackers to reuse encrypted user credentials sent over the network.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Opcfoundation -> Netstandard.opc.ua 
Opcfoundation -> Ua-.netstandard 

 Referencje:
https://opcfoundation.org/security-bulletins/
https://opcfoundation.org/SecurityBulletins/OPC%20Foundation%20Security%20Bulletin%20CVE-2019-19135.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top