Podatność CVE-2019-19308


Publikacja: 2019-11-27   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
In text_to_glyphs in sushi-font-widget.c in gnome-font-viewer 3.34.0, there is a NULL pointer dereference while parsing a TTF font file that lacks a name section (due to a g_strconcat call that returns NULL).

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Gnome -> Gnome-font-viewer 

 Referencje:
https://github.com/GNOME/gnome-font-viewer/blob/919dfbe684b75904563b8c6723c9778a4e00aad7/src/sushi-font-widget.c#L115-L117
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-font-viewer/issues/17

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top