Podatność CVE-2019-19316


Publikacja: 2019-12-02   Modyfikacja: 2019-12-04

Opis:
When using the Azure backend with a shared access signature (SAS), Terraform versions prior to 0.12.17 may transmit the token and state snapshot using cleartext HTTP.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Hashicorp -> Terraform 

 Referencje:
https://github.com/hashicorp/terraform/security/advisories/GHSA-4rvg-555h-r626

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top