Podatność CVE-2019-19318


Publikacja: 2019-11-28   Modyfikacja: 2019-11-29

Opis:
In the Linux kernel 5.3.11, mounting a crafted btrfs image twice can cause an rwsem_down_write_slowpath use-after-free because (in rwsem_can_spin_on_owner in kernel/locking/rwsem.c) rwsem_owner_flags returns an already freed pointer,

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://github.com/bobfuzzer/CVE/tree/master/CVE-2019-19318

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top