Podatność CVE-2019-19377


Publikacja: 2019-11-29   Modyfikacja: 2019-12-04

Opis:
In the Linux kernel 5.0.21, mounting a crafted btrfs filesystem image, performing some operations, and unmounting can lead to a use-after-free in btrfs_queue_work in fs/btrfs/async-thread.c.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://github.com/bobfuzzer/CVE/tree/master/CVE-2019-19377

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top