Podatność CVE-2019-19521


Publikacja: 2019-12-05

Opis:
libc in OpenBSD 6.6 allows authentication bypass via the -schallenge username, as demonstrated by smtpd, ldapd, or radiusd. This is related to gen/auth_subr.c and gen/authenticate.c in libc (and login/login.c and xenocara/app/xenodm/greeter/verify.c).

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Openbsd -> Openbsd 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/155572/Qualys-Security-Advisory-OpenBSD-Authentication-Bypass-Privilege-Escalation.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Dec/14
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/04/5
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/04/6
https://seclists.org/bugtraq/2019/Dec/8
https://www.openbsd.org/errata66.html
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/04/5

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top