Podatność CVE-2019-20326


Publikacja: 2020-03-16   Modyfikacja: 2020-03-17

Opis:
A heap-based buffer overflow in _cairo_image_surface_create_from_jpeg() in extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c in GNOME gThumb before 3.8.3 and Linux Mint Pix before 2.4.5 allows attackers to cause a crash and potentially execute arbitrary code via a crafted JPEG file.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linuxmint -> PIX 
Gnome -> Gthumb 

 Referencje:
https://github.com/Fysac/CVE-2019-20326
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gthumb/commit/4faa5ce2358812d23a1147953ee76f59631590ad
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gthumb/commit/ca8f528209ab78935c30e42fe53bdf1a24f3cb44
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gthumb/commits/master/extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top