Podatność CVE-2019-20485


Publikacja: 2020-03-19

Opis:
qemu/qemu_driver.c in libvirt before 6.0.0 mishandles the holding of a monitor job during a query to a guest agent, which allows attackers to cause a denial of service (API blockage).

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.7/10
2.9/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Libvirt 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=953078
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1809740
https://libvirt.org/git/?p=libvirt.git;a=commit;h=a663a860819287e041c3de672aad1d8543098ecc
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-20485
https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1730509.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top