Podatność CVE-2019-20805


Publikacja: 2020-06-01

Opis:
p_lx_elf.cpp in UPX before 3.96 has an integer overflow during unpacking via crafted values in a PT_DYNAMIC segment.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Upx project -> UPX 

 Referencje:
https://github.com/upx/upx/commit/8be9da8280dfa69d5df4417d4d81bda1cab78010
https://github.com/upx/upx/issues/317

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top