Podatność CVE-2019-20907


Publikacja: 2020-07-13

Opis:
In Lib/tarfile.py in Python through 3.8.3, an attacker is able to craft a TAR archive leading to an infinite loop when opened by tarfile.open, because _proc_pax lacks header validation.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Python -> Python 

 Referencje:
https://bugs.python.org/issue39017
https://github.com/python/cpython/pull/21454

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top