Podatność CVE-2019-2236


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
Null pointer dereference during secure application termination using specific application ids. in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ8074, MDM9206, MDM9607, MDM9650, MDM9655, MSM8996AU, QCA8081, QCS605, Qualcomm 215, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 650/52, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon_High_Med_2016, SXR1130

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 8cx firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 632 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Sxr1130 firmware 
Qualcomm -> Qca8081 firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Qualcomm 215 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top