Podatność CVE-2019-2273


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
IOMMU page fault while playing h265 video file leads to denial of service issue in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables in MSM8909W, QCS605, Qualcomm 215, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 650/52, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 845 / SD 850, SD 855, SD 8CX, SDM439, Snapdragon_High_Med_2016, SXR1130

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Qualcomm 215 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 8cx firmware 
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sxr1130 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top