Podatność CVE-2019-2284


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
Possible use-after-free issue due to a race condition while calling camera ioctl concurrently in Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables in MSM8909W, QCS405, QCS605, Qualcomm 215, SD 425, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 845 / SD 850, SD 855, SDM439, SDX24

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Qualcomm 215 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sd 632 firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/08/05/august-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top