Podatność CVE-2019-2299


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
An out-of-bound write can be triggered by a specially-crafted command supplied by a userspace application. in Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ4019, IPQ8064, IPQ8074, MDM9150, MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8996AU, QCA6174A, QCA6574AU, QCA8081, QCA9377, QCA9379, QCS605, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 600, SD 625, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDM660, SDX20, SDX24

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Mdm9150 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 600 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Qca6174a firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Qca6574au firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Qca8081 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Qca9377 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Qca9379 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/07/01/july-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top