Podatność CVE-2019-2301


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
Possibility of out-of-bound read if id received from SPI is not in range of FIFO in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ4019, IPQ8064, MSM8909W, MSM8996AU, QCA9980, QCS605, Qualcomm 215, SD 425, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820A, SD 845 / SD 850, SD 855, SDM439, SDM660, SDX24

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Qca9980 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Qualcomm 215 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sd 632 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/07/01/july-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top