Podatność CVE-2019-2330


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
improper input validation in allocation request for secure allocations can lead to page fault. in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ4019, IPQ8064, IPQ8074, MDM9150, MDM9640, MDM9650, MSM8909W, MSM8996AU, QCS405, QCS605, Qualcomm 215, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, SDX20, SDX24

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Mdm9150 firmware 
Qualcomm -> Sd 632 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Qualcomm 215 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/07/01/july-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top