Podatność CVE-2019-2333


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
Buffer overflow due to improper validation of buffer size while IPA driver processing to perform read operation in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables in MDM9150, MDM9607, MDM9650, MSM8909W, MSM8996AU, QCS605, Qualcomm 215, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, SDX20, SDX24

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Mdm9150 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 632 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Qualcomm 215 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/08/05/august-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top