Podatność CVE-2019-2346


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
Firmware is getting into loop of overwriting memory when scan command is given from host because of improper validation. in Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ8074, QCA8081, QCS404, QCS405, QCS605, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 636, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SD 8CX, SDA660, SDM630, SDM660

Typ:

CWE-129

(Improper Validation of Array Index)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Qca8081 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Qcs404 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 8cx firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top