Podatność CVE-2019-25013


Publikacja: 2021-01-04

Opis:
The iconv feature in the GNU C Library (aka glibc or libc6) through 2.32, when processing invalid multi-byte input sequences in the EUC-KR encoding, may have a buffer over-read.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
GNU -> Glibc 

 Referencje:
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=24973
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=commit;h=ee7a3144c9922808181009b7b3e50e852fb4999b

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top