Podatność CVE-2019-25019


Publikacja: 2021-02-14

Opis:
LimeSurvey before 4.0.0-RC4 allows SQL injection via the participant model.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Limesurvey -> Limesurvey 

 Referencje:
https://community.limesurvey.org/release/191008/
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/blob/master/docs/release_notes.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top