Podatność CVE-2019-3475


Publikacja: 2019-02-20   Modyfikacja: 2019-02-21

Opis:
A local privilege escalation vulnerability in the famtd component of Micro Focus Filr 3.0 allows a local attacker authenticated as a low privilege user to escalate to root. This vulnerability affects all versions of Filr 3.x prior to Security Update 6.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Micro Focus Filr 3.4.0.217 Path Traversal / Privilege Escalation
Leandro Cuozzo
22.02.2019

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microfocus -> FILR 

 Referencje:
https://download.novell.com/Download?buildid=nZUCSDkvpxk
~
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7023727
https://www.exploit-db.com/exploits/46450/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top