Podatność CVE-2019-3493


Publikacja: 2019-04-29

Opis:
A potential security vulnerability has been identified in Micro Focus Network Automation Software 9.20, 9.21, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 2018.05, 2018.08, 2018.11, and Micro Focus Network Operations Management (NOM) all versions. The vulnerability could be remotely exploited to Remote Code Execution.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Network automation 
Microfocus -> Network operations management 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03407763

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top