Podatność CVE-2019-3686


Publikacja: 2020-01-17

Opis:
openQA before commit c172e8883d8f32fced5e02f9b6faaacc913df27b was vulnerable to XSS in the distri and version parameter. This was reported through the bug bounty program of Offensive Security

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUSE -> Openqa 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1142849

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top