Podatność CVE-2019-3802


Publikacja: 2019-06-03

Opis:
This affects Spring Data JPA in versions up to and including 2.1.6, 2.0.14 and 1.11.20. ExampleMatcher using ExampleMatcher.StringMatcher.STARTING, ExampleMatcher.StringMatcher.ENDING or ExampleMatcher.StringMatcher.CONTAINING could return more results than anticipated when a maliciously crafted example value is supplied.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Pivotal software -> Spring data java persistance api 

 Referencje:
https://pivotal.io/security/cve-2019-3802

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top